ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář 19 - Pracovní setkání SÚKL s dodavateli informačních systémů pro lékárny

Poskytování údajů o vydaných léčivých přípravcích.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv Vás zve na další pracovní setkání Ústavu s dodavateli informačních systémů pro lékárny.

Datum: 11. 12. 2008
Zahájení v 15.00 hodin

Seminář se koná ve velké posluchárně Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Program jednání:

 • Představení projektového týmu
 • Rekapitulace stavu příprav SÚKL a dodavatelů IS pro lékárny na nové povinnosti dle zákona o léčivech
 • Popis a předání poslední verze datových rozhraní XSD pro přenos dat mezi lékárnou a SÚKL
 • JMS adaptéry a jejich dokumentace
 • WSDL adaptéry a jejich dokumentace
 • Stav příprav a využitelnost portálu pro lékárny + informace pro VPN připojení
 • Zveřejnění přístupových bodů pro WSDL i JMS (adresy + porty)
 • Testování (testy připojení, zátěžové testování, náběh ostrého provozu)
 • Prezentace celé komunikační dráhy, včetně zabezpečení
 • Předání testovacích VPN routerů
 • Plán distribuce VPN routerů a implementace aktualizací IS pro lékárny
 • Různé

Za SW společnosti očekáváme 1 účastníka s technickými znalostmi v řešené oblasti, maximálně 2 účastníky za 1 dodavatele.

Svou účast prosím potvrďte zasláním jména, příjmení účastníka/ů a názvu dodavatele IS pro lékárnu na emailovou adresu sekretariátu SÚKL sekr.red@sukl_cz, do 10.12.2008 do 12:00 hod.