Seminář 11 - ZP č. 2/21: Povinnosti výrobců ZP vyráběných na zakázku podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745

Seminář ZP č. 2/21: Povinnosti výrobců ZP vyráběných na zakázku podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745  

https://www.niszp.cz/cs/seminar-zp-c-221-povinnosti-vyrobcu-zp-vyrabenych-na-zakazku-podle-narizeni-evropskeho-parlamentu