ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář 1 – Sekce zdravotnických prostředků (Oddělení klinického hodnocení)

Téma: Žádost o povolení provedení klinické zkoušky a požadavky na její dokumentaci  

Datum konání: 27. 2. 2018 od 9:00 hod do cca 13:00 hod

Místo konání: Státní ústav pro kontrolu léčiv – velký sál, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (areál SZÚ – budova č. 24)

 

Program semináře:

 • 09:00 – 09:15   Registrace účastníků platících v hotovosti
 • 09:15 – 09:30   Registrace účastníků platících předem převodem
 • 09:30 – 09:40   Zahájení semináře
 • 09:40 – 10:20   Podání žádosti prostřednictvím RZPRO včetně dokumentace
 • 10:20 – 10:25   Přestávka
 • 10:25 – 11:30   Dokumentace klinické zkoušky
 • 11:30 – 11:45   Přestávka
 • 11:45 – 12:30   Kontroly KZ, hlášení SAE
 • 12:30 – 13:00   Diskuze

 

Seminář je určen pro zadavatele klinických zkoušek zdravotnických prostředků, zástupce zadavatelů a výrobce zdravotnických prostředků, kteří podávají Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv žádost o povolení provedení klinické zkoušky zdravotnického prostředku (dále jen „KZZP“) dle § 15 zákona č. 268/2014 Sb.,o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

 

Během semináře bude představen základní legislativní rámec pro oblast klinických zkoušek, dále bude vysvětlen postup, jak správně podat žádost o povolení provedení KZZP, její náležitosti a vyskytující se nedostatky. Budou zmíněny dokumenty, které tvoří dokumentaci KZZP včetně vyskytujících se nedostatků. Dále budou účastníci seznámeni s nejčastějšími nedostatky při kontrolách KZZP u poskytovatelů zdravotních služeb a problematikou hlášení závažných nepříznivých událostí (SAE).

 

Program semináře společně s prezentacemi budou před konáním semináře k dispozici na webových stránkách SÚKL. Doporučujeme si prezentace vytisknout a přinést s sebou, protože papírové verze prezentací budou před začátkem semináře k dostání pouze v odůvodněných případech. 

 

Prosíme účastníky o zaslání případných dotazů a návrhů témat k diskuzi k této problematice, a to nejpozději do 14. 2. 2018 na e-mailovou adresu zp@sukl_cz s uvedením „Seminář č. 1“ v předmětu e-mailu kvůli snadnější identifikaci. Dle povahy případných dotazů bude přizpůsoben obsah semináře.

 

Cílová skupina: zadavatelé KZZP, jejich zástupci a výrobci zdravotnických prostředků.

 

Garant: MVDr. Irena Víchová, tel.: 272 185 705, e-mail: irena.vichova@sukl_cz

Kontaktní osoba – dotazy: Martina Petírová, tel.: 272 185 293, e-mail: martina.petirova@sukl_cz

Kontaktní osoba - přihlášky: Hana Frčková, tel. č.: 272 185 851, e-mail: hana.frckova@email_cz

Kontaktní osoba pro platby: Bc. Lenka Cibulková, tel. č.: 727 185 832, e-mail: lenka.cibulkova1@email_cz

 

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na e-mail paní Hany Frčkové.  

 

 

Poplatek v Kč/variabilní symbol:

 • nekomerční subjekty 800,-Kč při bezhotovostní platbě na účet a 1.000,-Kč při hotovostní platbě na místě
 • komerční subjekty 2.000,-Kč při platbě na účet a 2.500,-Kč při platbě na místě v hotovosti  

 

VS: v přihlášce bude generován automaticky

 

Pozn. Za komerční subjekty jsou považovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).

 

Při platbě převodem JE NUTNÉ uvést do poznámky jméno účastníka, jinak je velmi obtížné později spárovat platby a přihlášky.

Prezentace k semináři č. 1 - Sekce zdravotnických prostředků (Oddělení klinického hodnocení), 26.02.2018

Téma: Žádost o povolení provedení klinické zkoušky a požadavky na její dokumentaci