ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář 1 - Sekce dozoru (Oddělení biologických metod)

Téma: Mikrobiologické metody zkoušení s důrazem na moderní rychlé metody a zkoušení buněčných přípravků, pyrogeny  

Datum konání:  28. 1. 2020 od 9:30 hod. do 15:00 hod.

Místo konání: Státní ústav pro kontrolu léčiv - velký sál, Šrobárova 48, 100 41  Praha 10 (budova č. 24)

 

Program semináře:

 1. mikrobiologická kvalita
 2. Český lékopis 2017 – novinky a změny v MB článcích v Doplňku 2018 a 2019
 3. validace alternativních mikrobiologických metod
 4. příklady metod a technologií pro kontrolu produktu a pro monitoring prostředí
 5. zkoušení buněčných přípravků
 6. příklady z praxe – zajímavé laboratorní nálezy
 7. nálezy z inspekcí
 8. metody pro stanovení pyrogenů
 9. zkouška na endotoxin a validace pro daný účel

 

Konečný program semináře společně s většinou prezentací bude k dispozici na webových stránkách SÚKL (https://www.sukl.cz/sukl/prezentace-ze-seminaru) nejpozději den před začátkem semináře. Doporučujeme si prezentace vytisknout a přinést s sebou, protože papírové verze prezentací budou před začátkem semináře k dostání pouze v odůvodněných případech.

 

Cílová skupina: zástupci výrobců LP, odpovědné osoby, pracovníci kontrolních laboratoří, výrobci buněčných přípravků a jiných biologických LP

 

Prosíme účastníky semináře o zaslání případných dotazů a námětů k této problematice a návrhů témat k diskuzi, a to nejpozději do 21. 1. 2020 na e-mailovou adresu ivana.kohoutova@sukl_cz s uvedením „Mikrobiologická kvalita léčiv a rychlé moderní mikrobiologické metody zkoušení“ v předmětu e-mailu kvůli snadnější identifikaci. Dle povahy dotazů bude přizpůsoben obsah a případně délka semináře nebo budou zodpovězeny zvlášť.

 

Garant: RNDr. H. Puffrová, tel. č. 272185768, helena.puffrova@sukl_cz

Kontaktní osoba - přihlášky: Hana Frčková, tel. č. 272 185 851, e-mail: hana.frckova@email_cz

Kontaktní osoba - dotazy: Ing. Ivana Kohoutová, tel. 272 185 868, ivana.kohoutova@sukl_cz

Kontaktní osoba pro platby: Bc. Lenka Cibulková, tel. č. 727 185 832, e-mail: lenka.cibulkova1@email_cz 

 

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na e-mail paní Hany Frčkové.

 

Poplatek v Kč/variabilní symbol:

 • nekomerční subjekty (akademická pracoviště) 1.000,-Kč/VS 032015 při bezhotovostní platbě na účet a 1.200,-Kč při hotovostní platbě na místě
 • komerční subjekty 3.000,-Kč/VS 032015 při bezhotovostní platbě na účet a 3.500,-Kč při hotovostní platbě na místě.

Členové ČSZT mají slevu 20 % z účastnického poplatku.

 

Pozn. Za komerční subjekty jsou považovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).

 

Při platbě bankovním převodem JE NUTNÉ uvést do poznámky jméno účastníka, jinak je velmi obtížné později spárovat platby a přihlášky.

 

Registrace účastníků platících v hotovosti začne v 8.30 hod. Registrace účastníků, kteří zaplatili poplatek bankovním převodem, bude probíhat od 9.00 hod.

Prezentace k semináři 1 - Sekce dozoru (Oddělení biologických metod), 27.01.2020

Téma: Mikrobiologické metody zkoušení s důrazem na moderní rychlé metody a zkoušení buněčných přípravků, pyrogeny