ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář 1 - Odbor zdravotnických prostředků - Oddělení kontroly ZP a odborných posudků

Téma: Evropské Nařízení 2017/745 (MDR) z pohledu dovozce, distributora a zplnomocněného zástupce (opakování Semináře 7 ze dne 17.8.2020, Semináře 13 ze dne 17.9.2020 a Semináře 18 ze dne 3.12.2020)  

Seminář se bude konat formou webináře - bez osobní účasti.

Přihlašovací údaje obdrží účastníci nejpozději 1 hodinu před začátkem.

Dotazy k tématu můžete zasílat předem na adresu kop@sukl_cz, nebo po skončení webináře.

 


 

Datum konání: 24. 3. 2021 od 9:00 hod. do cca 13:00 hod.

 

Tématické okruhy semináře:

 • Povinnosti dovozců (Mgr. Jaroslav Sup)
 • Povinnosti distributorů (Mgr. Jaroslav Sup)
 • Povinnosti zplnomocněných zástupců (Ing. Martin Tulis)
 • Nejčastější mýty a nepřesnosti ohledně MDR

 

Přednáška bude rozdělena do bloků trvajících cca 45 min

 

Cílová skupina: Zplnomocnění zástupci, distributoři a dovozci zdravotnických prostředků

 

Prezentace k semináři budou k dispozici na webových stránkách SÚKL několik dní před konáním webináře.

 

Garant: Ing. Martin Tulis, tel. č. 272 185 975, e-mail: martin.tulis@sukl_cz

Kontaktní osoba - dotazy: Irena Hejzlarová, tel. č. 272 185 831, e-mail: kop@sukl_cz

Kontaktní osoba - přihlášky: Hana Frčková, tel. č.: 272 185 851, e-mail: hana.frckova@email_cz

Kontaktní osoba - platby: Bc. Lenka Cibulková, tel. č.: 272 185 832, e-mail: lenka.cibulkova1@email_cz

 

Přihlášení:

pro přihlášení na webinář prosíme zašlete na e-mail paní Hany Frčkové (hana.frckova@email_cz):

 • přihlášku v elektronické podobě s vygenerovaným variabilním symbolem
 • potvrzení o zaplacení účastnického poplatku (nutné před konáním webináře)
 • e-mailovou adresu pro registraci na webinář

 

 

Platba:

 • variabilní symbol v přihlášce je generován automaticky
 • číslo účtu pro zaplacení účastnického poplatku najdete na přihlášce
 • do poznámky platby převodem JE NUTNÉ uvést jméno účastníka (bez něj je velmi obtížné spárovat platby a přihlášky)

 

Poplatek v Kč:

 • nekomerční subjekty 800,-Kč při bezhotovostní platbě na účet
 • komerční subjekty 2.000,-Kč při platbě na účet

 

Členové ČSZT mají slevu 20 % 

 

Poznámka:

Za komerční subjekty jsou považovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).

Prezentace k semináři 1 - Odbor zdravotnických prostředků - Oddělení kontroly ZP a odborných posudků, 24.03.2021

Téma:  Evropské Nařízení 2017/745 (MDR) z pohledu dovozce, distributora  a zplnomocněného zástupce  (opakování Semináře 7 ze dne 17.8.2020, Semináře 13 ze dne...