ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář 1 - Klinické hodnocení, klinické zkoušky a PMCF u zdravotnických prostředků

Téma: Klinické hodnocení, klinické zkoušky a PMCF u zdravotnických prostředků  

Prezenční seminář Klinické hodnocení, klinické zkoušky a PMCF u zdravotnických prostředků

Datum konání:
 08.03.2023 od 9:00 do 12:00

Místo konání:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha 10 (budova A – velký sál)

Program semináře: Klinické hodnocení, klinické zkoušky a PMCF u zdravotnických prostředků

Podrobný program semináře společně s prezentacemi bude k dispozici na webových stránkách SÚKL (v části Prezentace ze seminářů a konferencí https://www.sukl.cz/sukl/dalsi-informace/prehled-seminaru a https://www.niszp.cz/cs ) nejpozději dva dny před začátkem semináře. Doporučujeme si prezentace vytisknout a přinést s sebou.

Cílová skupina:
Výrobci a zadavatelé klinických zkoušek zdravotnických prostředků

Garant: MUDr. Tomáš Kučera, MBA

Kontaktní osoba - přihlášky: Mgr. Anna Holubová, tel. č.: 272 185 970, e-mail: info@cszt-sukl_cz

Kontaktní osoba - dotazy:
Barbora Kafková, tel. č.: 272 185 125, e-mail: barbora.kafkova@sukl_cz

Kontaktní osoba pro platby
: Bc. Lenka Cibulková, tel. č.: 272 185 832, e-mail: ucetni@cszt-sukl_cz

Vítáme jakékoli náměty k programu semináře, prosíme zaslat nejpozději do 5. 3. 2023 e-mailem na adresu sys@sukl_cz


Přihlášení:
POZOR – změna způsobu přihlašování!!!

Přihlásit se na seminář můžete pouze pomocí webového formuláře na tomto odkaze. https://www.cszt-sukl.cz/seminare/seminar-c-1-klinicke-hodnoceni-klinicke-zkousky-a-pmcf-u-zdravotnickych-prostredku

Uzávěrka přihlášek: 3. 3. 2023.

Poplatek v Kč

-          nekomerční subjekty 1000,-Kč

-          komerční subjekty 3000,-Kč

Účastnický poplatek je hrazen bezhotovostním převodem. Platba účastnických poplatků je nutná předem. Součástí poplatku je občerstvení poskytnuté v průběhu semináře.  Informace o částce a bankovním spojení je zasílána v pozvánce na akci po odeslání přihlášky. Variabilní symbol bude generován automaticky po přihlášení na seminář.


Pozn.: Za komerční subjekty jsou považovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).

Maximální počet účastníků: 100.

Prezentace k semináři č. 1 - Klinické hodnocení, klinické zkoušky a PMCF u zdravotnických prostředků, 06.03.2023

Téma:  Povinnosti dovozců a distributorů zdravotnických prostředků ve světle nové legislativy