ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rok 2022

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Prezentace k semináři č. 21 - Sekce dozoru

Odbor inspekční - Seminář správné výrobní praxe  

 

Prezentace k seminářům č. 17 a 18 - Koordinace odborných činností

Novinky v oblasti dostupnosti léčivých přípravků  

 

Prezentace k seminářům č. 19 a 20 - Sekce registrací

Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků (OKH)  

 

Prezentace k semináři č. 16 DOZ-LAB – Lékopisná problematika

DOZ-LAB – Lékopisná problematika  

 

Prezentace k semináři č. 14. a 15. - Sekce dozoru

Seminář Sekce dozoru - Správná distribuční praxe  

 

Prezentace k semináři č. 13 – Seminář Odboru zdravotnických prostředků

Seminář  Odboru zdravotnických prostředků – Povinnosti výrobců ZP vyráběných na zakázku podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745.  

 

Prezentace k semináři č. 4 - Sekce registrací (odbor Farmakovigilance)

Téma semináře: novinky a doporučení pro efektivní provádění farmakovigilance  

 

Prezentace k semináři č. 10 a 11 – Sekce registrací

Téma: Klinická hodnocení – CTIS – požadavky na dokumentaci, první zkušenosti.    

 

Prezentace k semináři č. 8 – Sekce registrací

Seminář sekce registrací – aktuální témata  

 

Prezentace k semináři č. 7 – Sekce registrací

Seminář sekce registrací – aktuální témata  

 

Prezentace k semináři č. 9 – Sekce cenové a úhradové regulace

Seminář sekce cenové a úhradové regulace – aktuální témata