ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rok 2019

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Prezentace k semináři 17 - Sekce registrací – Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků

Téma: Aktuality v oblasti klinických hodnocení léčiv                                                                            Upozornění na novinky v oblasti klinických hodnocení, rovněž na opakované nedostatky předkládané dokumentace, současný stav adaptace nařízení č. 536/2014.  

 

Prezentace k semináři 13 - Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Aktuální témata k cenám a úhradám LP/PZLÚ  

 

Prezentace k semináři 10 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata  

 

Prezentace k semináři 9 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata   

 

Prezentace k semináři sekce registrací - Aktuality ve farmakovigilanci

Seminář sekce registrací 28. / 29. 5. 2019   

 

Prezentace k semináři sekce registrací - Základní informace o farmakovigilanci

Seminář sekce registrací 20. - 21. 3. 2019   

 

Prezentace k semináři 3 - Sekce dozoru

Téma: Ochranné prvky  

 

Prezentace k semináři 2 - Sekce dozoru

Téma: Kontroly SÚKL v lékárnách