Rok 2018

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Prezentace k semináři 17 - Sekce dozoru

Téma: Správná distribuční praxe  (opakování semináře 13 ze dne 20.11.2018 a semináře 14 ze dne 28.11.2018)   

 

Prezentace k semináři 14 - Sekce dozoru

Téma: Správná distribuční praxe  

 

Prezentace k semináři 13 - Sekce dozoru

Téma: Správná distribuční praxe  

 

Prezentace k semináři 15 - Sekce dozoru

Téma: Hlášení objemu dodávek léčivých přípravků uvedených na trh v ČR držiteli rozhodnutí o registraci LP (opakování semináře 9 ze dne 22.10.2018)  

 

Prezentace k semináři 16 - Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Jednotná struktura podání; Specifické léčebné programy a úhrada ze zdravotního pojištění  

 

Prezentace k semináři 11 - Sekce registrací (Klinické hodnocení)

Téma: Novinky v oblasti klinických hodnocení léčiv a časté nedostatky předkládané dokumentace  

 

Prezentace k semináři 9 - Sekce dozoru

Téma:  Hlášení objemu dodávek léčivých přípravků uvedených na trh v ČR držiteli rozhodnutí o registraci LP  

 

Prezentace k semináři 8 - Odbor inspekční (Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů)

Téma: Lidské tkáně a buňky - ASISTOVANÁ REPRODUKCE - Závažné nežádoucí reakce a události, oznamování, analýzy rizik, spolupráce mezi centry asistované reprodukce; nové požadavky na vyšetřování dárců reprodukčních buněk pro nepartnerské darování  

 

Prezentace k semináři sekce registrací - Aktuality ve farmakovigilanci

Seminář sekce registrací - Aktuality ve farmakovigilanci   

 

Prezentace k semináři 7 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata      

 

Prezentace k semináři 6 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata      

 

Prezentace k semináři 5 – Sekce dozoru

Téma: Ochranné prvky – požadavky a proces připojení výrobců a držitelů rozhodnutí o registraci k systému úložišť