ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rok 2009

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů!  

Prezentace ze semináře č.11

Aplikace Nařízení komise (ES) č. 1234/2008 ze dne 24.11.2008 o posuzování změn -  pro držitele registračních rozhodnutí.    

 

Prezentace ze semináře č. 8 a č. 10

Novinky v oblasti klinických hodnocení - pro zadavatele, CRO, monitory, kontaktní osoby  

 

Prezentace ze semináře č. 9

Státní ústav pro kontrolu léčiv pořádal seminář na téma nová metodika stanovení úhrad.  

 

Prezentace ze semináře č. 4

Elektronizace agendy správních řízení o stanovení maximální ceny, výše a podmínek úhrad léčivých přípravků.    

 

Prezentace ze semináře č. 3

Státní ústav pro kontrolu léčiv pořádal 22.4.2009 seminář k lékopisné problematice pro lékárníky, výrobce a kontrolní laboratoře.  

 

Prezentace ze semináře č. 2

Státní ústav pro kontrolu léčiv pořádal spolu s Koalicí pro zdraví 10.2.2009 seminář pro pacientské organizace na téma eRecept, Výdej bez lékařského předpisu s omezením, Informační portál pro veřejnost.  

 

Prezentace ze semináře č. 1

Státní ústav pro kontrolu léčiv pořádal 8.4.2009 seminář "Správná výrobní a správná distribuční praxe"   pro výrobce a distributory léčivých přípravků.  

 

Prezentace - revize systému úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv pořádal 6.4.2009 pracovní setkání s odbornými lékařskými společnostmi, zdravotními pojišťovnami a asociacemi farmaceutických firem k systému revize úhrad.