Rok 2008

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů!  

Prezentace ze semináře č. 20

Příprava lékáren na ePreskripci a poskytování údajů o vydaných LP  

 

Prezentace ze semináře č. 15

Regulace lidských tkání a buněk určených k použití u člověka  

 

Prezentace ze semináře č.18

Návrh datového rozhraní elektronického předpisu  

 

Prezentace ze seminář č. 16

Poskytování údajů o vydaných léčivých přípravcích. Povinnosti vyplývající z § 82 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Seminář za účasti SÚKL

Pro zájemce o problematiku padělků léčivých přípravků a nelegálních výrobků v oblasti léčiv nabízíme vzhledem k nárůstu významu této činnosti výstup ze semináře na uvedené téma.  

 

Seminář za účasti SÚKL

První zkušenosti s novým systémem cenové a úhradové regulace - prezentace.  

 

Seminář 2 - Klinické hodnocení - etické komise

Seminář byl opakován pod číslem 3 a to 28.2.2008.