Prezentace ze semináře č. 6

Změny podle nařízení č. 1234/2008 a pozbytí platnosti registrace (sunset clause).       

Seminář 6 – Registrační sekce, 01.06.2010

Změny podle nařízení č. 1234/2008 a pozbytí platnosti registrace (sunset clause).