Prezentace ze semináře č. 1

Seminář 1 – Registrační sekce, 15.12.2009

OPAKOVÁNÍ Semináře 11 ze 17.12.2009. Aplikace Nařízení komise (ES) č. 1234/2008 ze dne 24.11.2008 o posuzování změn -  pro držitele registračních rozhodnutí. Termín konání 12.01.2010.