Prezentace k semináři 16 - Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Jednotná struktura podání; Specifické léčebné programy a úhrada ze zdravotního pojištění  

Prezentace:

Seminář 16 - Sekce cenové a úhradové regulace, 12.11.2018

Téma: Jednotná struktura podání; Specifické léčebné programy a úhrada ze zdravotního pojištění