ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přehled seminářů v roce 2023

Seminář č. 16 - Seminář k implementaci změn dle připravované novely zákona o léčivech č. 378/2007 Sb.

Téma: Implementace změn dle připravované novely zákona o léčivech č. 378/2007 Sb.  

 

Seminář č. 15 – Oddělení kontroly zdravotnických prostředků

Téma: Povinnosti distributorů a dovozců zdravotnických prostředků   

 

Seminář č. 14 – DOZ/LAB - Český lékopis 2023

Téma: Informace k novému vydání Českého lékopisu.  

 

Seminář č. 13 – Oddělení kontroly zdravotnických prostředků

Téma: Výrobci zdravotnických prostředků na zakázku  

 

Seminář č. 12 – Oddělení dozoru nad reklamou zdravotnických prostředků

Téma: Reklama na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro  

 

Seminář č. 11 – Oddělení kontroly zdravotnických prostředků

Téma: Zdravotnické prostředky v každodenní praxi zdravotnického zařízení  

 

Seminář č. 5 - Povinnosti výrobců ZP vyráběných na zakázku podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745 - SEMINÁŘ SE RUŠÍ

Téma: Povinnosti výrobců ZP vyráběných na zakázku podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745  

 

Seminář č. 4 - Klinická hodnocení LP vs. klinické zkoušky ZP, CTIS – upřesnění požadavků na dokumentaci a další sdělení.

Téma: Klinická hodnocení LP vs. klinické zkoušky ZP,  CTIS – upřesnění požadavků na dokumentaci a další sdělení.    

 

Seminář č. 3 - Povinnosti dovozců a distributorů zdravotnických prostředků ve světle nové legislativy

Téma:  Povinnosti dovozců a distributorů zdravotnických prostředků ve světle nové legislativy  

 

Seminář č. 2 – Sekce cenové a úhradové regulace (CAU)

Téma: Seminář sekce cenové a úhradové regulace – aktuální témata  

 

Seminář 1 - Klinické hodnocení, klinické zkoušky a PMCF u zdravotnických prostředků

Téma: Klinické hodnocení, klinické zkoušky a PMCF u zdravotnických prostředků