ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přehled seminářů v roce 2020

Seminář 18 - Odbor zdravotnických prostředků - Oddělení kontroly ZP a odborných posudků

Téma: Evropské Nařízení 2017/745 (MDR) z pohledu dovozce, distributora a zplnomocněného zástupce (opakování semináře č. 7 ze dne 17. 8. 2020 a semináře č. 13 ze dne 17. 9. 2020)  

 

Seminář 12 - Sekce registrací – Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků (OKH) (ZRUŠENO)

Téma: Klinická hodnocení léčivých přípravků -  Nové a aktualizované informace z oblasti klinických hodnocení léčivých přípravků.  

 

Seminář 15 – Sekce cenové a úhradové regulace – WEBINÁŘ - ODLOŽENO

Téma: Aktuální témata k cenám a úhradám LP/PZLÚ  

 

Seminář 17 - Odbor zdravotnických prostředků (Oddělení kontroly ZP a odborných posudků)

Téma:  Evropské Nařízení 2017/745 (MDR) z pohledu výrobce a zplnomocněného zástupce (opakování semináře č. 16 ze dne 5.11.2020)  

 

Seminář 16 - Odbor zdravotnických prostředků (Oddělení kontroly ZP a odborných posudků)

Téma: Evropské Nařízení 2017/745 (MDR) z pohledu výrobce a zplnomocněného zástupce  

 

Seminář 11 - Oddělení koordinace odborných činností - ZMĚNA FORMY SEMINÁŘE - WEBINÁŘ

Téma : Procesy SÚKL ve vztahu k zajištění dostupnosti léčivých přípravků (opakování semináře č. 4 ze dne 9.9.2020)  

 

Seminář 14 - Sekce registrací (Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků) - ODLOŽENO

Téma: Náležitosti elektronického předkládání žádostí o povolení/ohlášení klinického hodnocení s důrazem na plné moci a pověření                                                                                                                                Upozornění na náležitosti dokumentů předkládaných spolu s žádostí o povolení/ohlášení klinického hodnocení. Důraz na plné moci, pověření a elektronické podpisy, změny plných mocí, aktualizace pokynu KLH-20. ODLOŽEN , bude vypsán náhradní termín, seminář proběhne formou WEBINÁŘE  

 

Seminář 13 - Odbor zdravotnických prostředků (Oddělení kontroly ZP a odborných posudků) - AKTUALIZACE

Téma: Evropské Nařízení 2017/745 (MDR) z pohledu distributora, dovozce a zplnomocněného zástupce (opakování semináře č. 7 ze dne 17.8.2020)  

 

Seminář 9 - Sekce registrací (ZRUŠENO)

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata (opakování semináře 8 ze dne 23. 9. 2020)        

 

Seminář 8 - Sekce registrací (ZRUŠENO)

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata      

 

Seminář 4 - Oddělení koordinace odborných činností - ZMĚNA FORMY SEMINÁŘE - WEBINÁŘ

Téma : Procesy SÚKL ve vztahu k zajištění dostupnosti léčivých přípravků  

 

Seminář 6 - Sekce registrací (Odbor farmakovigilance) - ZMĚNA FORMY SEMINÁŘE - WEBINÁŘ

Téma semináře: Aktuality ve farmakovigilanci (opakování semináře č. 5 ze dne 15.9.2020)  

 

Seminář 10 - Sekce registrací (ZRUŠENO)

Téma: Léčivé přípravky pro moderní terapii - od výzkumu k prvnímu podání člověku                

 

Seminář 7 - Odbor zdravotnických prostředků (Oddělení kontroly ZP a odborných posudků)

Téma: Evropské Nařízení 2017/745 (MDR) z pohledu distributora, dovozce a zplnomocněného zástupce.