ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přehled seminářů v roce 2009

Seminář 12 - Registrační sekce - Oddělení klinického hodnocení

Novinky v oblasti klinického hodnocení a Direktiva 2001/20/EK - pro členy lokálních a multicentrických etických komisí a pracovníky zdravotnických zařízení v oblasti klinických hodnocení.  

 

Seminář 11 – Registrační sekce

Aplikace Nařízení komise (ES) č. 1234/2008 ze dne 24.11.2008 o posuzování změn -  pro držitele registračních rozhodnutí    

 

Seminář 10 – Registrační sekce – oddělení klinického hodnocení

Novinky v oblasti klinických hodnocení    - pro zadavatele, CRO, monitory, kontaktní osoby. OPAKOVÁNÍ semináře, který proběhl 5.11.    

 

Seminář 9 - Nová metodika stanovení úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv Vás zve na seminář na téma nová metodika stanovení úhrad. Na setkání bude prezentován a diskutován postup Ústavu při stanovení či změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků. Na setkání nebude řešen věcný průběh správního řízení a jiné problémy s tímto spojené.            

 

Seminář 8 – Registrační sekce – oddělení klinického hodnocení

Novinky v oblasti klinických hodnocení    - pro zadavatele, CRO, monitory, kontaktní osoby          

 

Seminář 7 - Registrační sekce – oddělení klinického hodnocení

Novinky v oblasti klinických hodnocení    - pro členy etických komisí  

 

Seminář 6

eGovernment a elektronická komunikace ve státní správě a zdravotnictví  

 

Parlamentní odborný seminář

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) uspořádal dne 27. 4. 2009 v Parlamentu České republiky spolu s českou kanceláří Světové zdravotnické organizace a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou odborný seminář na téma „Elektronická preskripce a finanční udržitelnosti zdravotních systémů“.  

 

Seminář 5 – Sekce dozorových činností – oddělení farmakovigilance

Farmakovigilance - připomenutí současných požadavků SÚKL  

 

Seminář 4 - Setkání na téma elektronizace agendy

Elektronizace agendy správních řízení o stanovení maximální ceny, výše a podmínek úhrad léčivých přípravků.    

 

Seminář 3 - Sekce dozorových činností

Seminář k lékopisné problematice – seminář pro lékárníky, výrobce a kontrolní laboratoře  

 

Seminář 2 - Setkání s pacientskými organizacemi

Státní ústav pro kontrolu léčiv pořádá spolu s Koalicí pro zdraví 10.2.2009 seminář pro pacientské organizace na téma eRecept, Výdej bez lékařského předpisu s omezením, Informační portál pro veřejnost.  

 

Seminář 1 - Sekce dozorových činností

Správná výrobní a správná distribuční praxe – seminář pro výrobce a distributory léčivých přípravků.