ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přehled seminářů v roce 2008

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Česká společnost pro zdravotnickou techniku SÚKL pořádá v roce 2008 níže uvedené semináře. S případnými dotazy se zájemci mohou obracet na uvedenou kontaktní osobu.  

Seznam seminářů - rok 2008:

Pořadí: -1-

Název: Klinické hodnocení

Téma: zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů a aktualizovaný pokyn KLH-12 ke správné výrobní praxi.

Datum: 31.1.2008

Pořadí: -2-

Název: Klinické hodnocení - etické komise

Téma: zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.

Datum: 25.1.2008

Pořadí: -3-

Název: Klinické hodnocení - etické komise (opakování semináře z 25.1.2008)

Téma: zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.

Datum: 28.2.2008


Pořadí: -4-

Název: Klinické hodnocení - seminář pro lékaře a výzkumníky

Téma: Klinické hodnocení vs. grantové/výzkumné projekty

Datum: 28.3.2008 a 3.4.2008

 

Pořadí: -5-

Název: Sekce dozorových činností - seminář pro výrobce a distributory léčivých přípravků

Téma: Správná výrobní a správná distribuční praxe

Datum: 13.5.2008

 

Pořadí: -6-

Název: Sekce registrace léčiv a farmakovigilance 

Téma: Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejícíh zákonů

Datum: 24.4.2008

 

Pořadí: -7-

Název: Sekce registrace léčiv a farmakovigilance (opakování semináře z 24.4.2008) 

Téma: Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejícíh zákonů

Datum: 29.4.2008

 

Pořadí: -8-

Název: Diskuzní fórum  

Téma: Aktuální témata v oblasti regulace léčivých přípravků.  
Datum: 25.9.2008

Kapacita "Diskusního fóra" je již naplněna.


Pořadí: -9-

Název: Klinické hodnocení - nová vyhláška a aktualizace pokynů

Téma: Vyhláška 226/2008 Sb.o  správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků a aktualizované pokyny KLH-20, 21, 19 a 12

Datum: 23.10.2008 

Na tento seminář již není možné se přihlásit! 
Pro velký zájem však bude seminář opakován a to v termínu 4.11.2008.

 

Pořadí: -10-

Název: Edukace - Klinické hodnocení 

Téma: Edukace výzkumníků pro přípravu dokumentů k žádosti o povolení/ohlášení klinické hodnocení

Datum: 8.10.2008 a 16.10.2008 

 

Pořadí: -11-

Název: Klinické hodnocení – etické komise 

Téma: Vyhláška č. 226/2008 Sb.o  správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků a aktualizované pokyny SÚKL, diskuse k připravovanému pokynu etických komisí.

Datum: 14.10.2008

 

Pořadí: -12-

Název: Opakování semináře ze dne 23.10.2008

Téma: Vyhláška 226/2008 Sb.o  správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků a aktualizované pokyny KLH-20, 21, 19 a 12

Datum: 4.11.2008 

 

Pořadí: -13-

Název: Nedostatky předkládané dokumentace klinických hodnocení

Téma: Stálé nedostatky a chyby v předkládané dokumentaci KH spolu s žádostí o povolení/ohlášení KH, nedostatky dokumentů zasílaných v průběhu studie.

Datum: 20.11.2008 
Na tento seminář již není možné se přihlásit! 
 Pro velký zájem však bude seminář opakován a to v termínu 9.12.2008.

 

Pořadí: -14-

Seminář občanského sdružení - České národní fórum pro e-Health  
Název: 58 dní do spuštění e-preskripce
Cílová skupina: dodavatelé SW pro lékárny a ambulantní lékařské praxe
Datum: 3.11.2008 

Pořadí: -15-

Název: Regulace lidských tkání a buněk určených k použití u člověka

Téma: Zákon č. 296/2008 Sb. o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených  k použití u člověka a změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) a pokyn SÚKL VYR -38 Stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka. 

Datum: 4.12.2008 


Pořadí: -16-

Nátev: Poskytování údajů o vydaných léčivých přípravcích
Téma: Povinnosti vyplývající z § 82 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

Datum: 10.11.2008 

 

Pořadí: -17-

Název: Opakování semináře ze dne 20.11.2008

Téma: Stálé nedostatky a chyby v předkládané dokumentaci KH spolu s žádostí o povolení/ohlášení KH, nedostatky dokumentů zasílaných v průběhu studie.

Datum: 9.12.2008 

 

Pořadí: -18-

Název: Návrh datového rozhraní elektronického předpisu

Téma: Příprava dodavatelů SW pro ambulantní zdravotní péči, vyplývající z § 81  zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.
Datum: 26.11.2008

 

Pořadí: -19-

Název: Pracovní setkání SÚKL s dodavateli informačních systémů pro lékárny

Téma: Poskytování údajů o vydaných léčivých přípravcích.
Datum: 11.12.2008

 

Pořadí: -20-

Název: Příprava lékáren na ePreskripci a poskytování údajů o vydaných LP

Téma: Informace týkající se nově zaváděného Centrálního datového úložiště

Datum: 17.12.2008