ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pokyny a formuláře

Pokyny a formuláře týkající se stanoviska etické komise.   

pokyn název angl. verze platnost od nahrazuje doplňuje
KLH-EK-001 Žádost o stanovisko etické komise k provedení klinického hodnocení v České republice - požadavky na předkládanou dokumentaci Yes 1.7.2009 --- ---
Formulář pro vydání stanoviska EK

Doporučený jednotný formulář pro vydávání stanoviska etické komise.
Jednotný formulář byl vypracován „Pracovní skupinou pro multicentrické etické komise a SÚKL" a je vhodný a doporučen k užívání pro všechny typy etických komisí pro vydávání stanoviska k žádosti o povolení/ohlášení klinického hodnocení. Důvodem zavedení jednotného formuláře stanoviska etických komisí je snaha o přehlednost, jednotnost a srozumitelnost textu.

       
Obecná kritéria Etické komise pro multicentrická hodnocení - obecná kriteria pro výběr uplatňovaná při tvorbě stanovisek