ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Obecné informace ke vzdělávacím akcím

Obecné informace o přihlášení, platbě a místě konání jednotlivých akcí.  

Přihlášení

  • zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlášky
  • na přihlášce vyznačte číslo vybraného semináře 
  • u placených seminářů je nutné uvést příslušný variabilní symbol
  • vyplněné přihlášky zasílejte poštou, faxem nebo e-mailem 

Veškeré potřebné informace k vyplnění přihlášky jsou dostupné v podrobných informacích u jednotlivých seminářů.

Platba

Poplatky za semináře jsou stanoveny takto:

poplatek za půldenní seminář (do cca 13 hodin):

  • nekomerční subjekty 800 Kč při platbě na účet a 1.000 Kč při platbě na místě v hotovosti
  • komerční subjekty 2.000 Kč při platbě na účet a 2.500 Kč při platbě na místě v hotovosti

poplatek za celodenní seminář (do cca 15 hodin):

  • nekomerční subjekty 1.000 Kč při platbě na účet a 1.200 Kč při platbě na místě v hotovosti
  • komerční subjekty 3.000 Kč při platbě na účet a 3.500 Kč při platbě na místě v hotovosti

Členové ČSZT mají slevu 20 % na semináře pořádané ve spolupráci SUKL-ČSZT

Pozn. Za komerční subjekty jsou považovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).

Prosíme, aby platba za semináře byla přednostně provedena bankovním převodem, a to co nejdříve, alespoň 10 pracovních dnů před konáním semináře. 

V případě zrušení účasti je možné zaplacené poplatky vrátit, a to na základě písemné žádosti. Před konáním semináře v plné výši, nejpozději v den konání ve výši 50% poplatku. Později již není možné uplatnin nárok na vrácení poplatku.

Místo konání

Pokud není uvedeno jinak, akce probíhají ve velkém sále budovy Státního ústav pro kontrolu léčiv. Bližší informace jsou uvedeny v mapce.

Vzhledem k upravenému režimu vjezdu a parkování vozidel v areálu Státního zdravotního ústavu (SZÚ), který omezuje parkovací kapacity vyhrazené pro SÚKL, upozorňujeme účastníky seminářů SÚKL na nutnost parkovat svá vozidla mimo areál SZÚ. V mimořádných případech (např. pro tělesně postižené) je možné po předchozí domluvě zajistit povolení pro vjezd.

S případnými dotazy se můžete obracet na kontaktní osoby uváděné u jednotlivých seminářů.