ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nabídka nepotřebného hmotného majetku (reakce nejpozději do 2. 1. 2020)

Nabídka nepotřebného majetku

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve smyslu ustanovení §19 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a v souladu s vyhláškou č. 62/2001, o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací státu s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů

nabízí

jiným organizačním složkám státu, případně státním organizacím k bezúplatnému převodu nepotřebný majetek, který je specifikován v příloze.

V případě zájmu o bezúplatný převod nabízeného movitého majetku, můžete zaslat svou písemnou žádost na mailovou adresu: martin.hirsal@sukl_cz a to ve lhůtě nejpozději do 2. 1. 2020. V případě potřeby podrobnějších informací o majetku kontaktujte Ing. Martina Hiršala 272 185 247. V případě neobdržení odpovědi je Státním ústavem pro kontrolu léčiv chápáno jako nezájem uvedený majetek v příloze č. 1.

Příloha č. 1 – Seznam nabízeného majetku

č.

útvar

místnost

Dlouhodobý hmotný majetek

inv.číslo

pořizovací cena v Kč

rok pořízení

zdůvodnění návrhu na vyřazení

povaha a stav majetku

způsob naložení

zůstatková cena

16

31310

334

kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem LC/MS

HM 909

6 834 471,18

2010

časté opravy, nedostupnost náhradních dílů

technologicky zastaralý

nabídka státním a jiným institucím

   1 004 289,83 Kč