ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nabídka nepotřebného hmotného majetku (reakce nejpozději do 31. 1. 2020)

Nabídka nepotřebného majetku

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve smyslu ustanovení §19 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a v souladu s vyhláškou č. 62/2001, o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací státu s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů

nabízí

státním organizacím k bezúplatnému převodu nepotřebný majetek, který je specifikován v příloze.

V případě zájmu o bezúplatný převod nabízeného movitého majetku, můžete zaslat svou písemnou žádost na mailovou adresu: martin.hirsal@sukl_cz a to ve lhůtě nejpozději do 31. 1. 2020. V případě potřeby podrobnějších informací o majetku kontaktujte Ing. Martina Hiršala 272 185 247. V případě neobdržení odpovědi je Státním ústavem pro kontrolu léčiv chápáno jako nezájem uvedený majetek v příloze č. 1.

Příloha č. 1 – Seznam nabízeného majetku

č. útvar místnost Dlouhodobý hmotný majetek inv.číslo pořizovací cena v Kč rok pořízení zdůvodnění návrhu na vyřazení povaha a stav majetku způsob naložení zůstatková cena
16 31310 334 kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem LC/MS HM 909 6 834 471,18 2010 časté opravy, nedostupnost náhradních dílů technologicky zastaralý nabídka státním a jiným institucím    1 004 289,83 Kč