ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Klinické hodnocení

Seminář oddělení klinického hodnocení připravený ve spolupráci s farmaceutickými posuzovateli a inspektory SVP.  

Seminář číslo: 3
Termín: 12.12.2006, půldenní dopolední seminář

Program:

Nejčastější problémy a dotazy v oblasti klinických hodnocení
  • Značení hodnocených přípravků
  • Dovoz a distribuce hodnocených léčiv
  • Nejčastěji zjištěné nedostatky ve výrobě hodnocených přípravků
  • Formulář žádosti klinického hodnocení
  • Opakované chyby a nedostatky v dokumentaci při podání žádosti i v průběhu studie
Cílová skupina: zadavatelé, osoby odpovědné za vyřizování žádostí o povolení/ohlášení klinického hodnocení, smluvní výzkumné organizace, monitoři klinických hodnocení
Náměty na diskusní příspěvky prosíme zaslat nejpozději do 1.12.2006 poštou nebo e-mailem na adresu alice.nemcova@sukl_cz
Garant: MUDr. Alice Němcová
Kontaktní osoba: Jana Rovenská, tel. 272 185 812,
e-mail: klinsekret@sukl_cz
Poplatek Kč / var. symbol: 800,- / 063