ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

EU harmonizace předkládání PSUR a elektronická výměna hlášení nežádoucích účinků

Seminář číslo: 1

Termín:

16.1.2007, půldenní dopolední seminář (9,00 - 12,30)

Program:

  • Celoevropská harmonizace předkládání PSUR - úvod do problematiky
  • Postup při harmonizaci předkládání PSUR v ČR
  • Registrace partnera pro elektronickou výměnu hlášení se SÚKL - postup při registraci, testování elektronické výměny hlášení, informace o pilotní fázi elektronické výměny hlášení, dosavadní zkušenosti z pohledu SÚKL
Cílová skupina: osoby odpovědné za farmakovigilanci, osoby odpovědné za zpracování hlášení NÚ, držitelé rozhodnutí o registraci
Náměty na diskusní příspěvky prosíme zaslat nejpozději do 12.1.2007 poštou nebo e-mailem na adresu farmakovigilance@sukl_cz
Garant: MUDr. Jana Mladá
Kontaktní osoba: Monika Novotná, tel. 272 185 885,
e-mail: farmakovigilance@sukl_cz
Poplatek Kč / var. symbol: 800,- / 071