ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Etické komise pro multicentrická klinická hodnocení

V souladu s § 54 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se žádosti o stanoviska v případě multicentrických klinických hodnocení předkládají etickým komisím pro multicentrická hodnocení.  

Přehled etických komisí pro multicentrická hodnocení:

1. Etická komise FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

předseda: MUDr. Vratislav Šmelhaus                                                                         

telefon: +420 224 431 195; fax: +420 224 431 196                                             

e-mail: etickakomise@fnmotol_cz

web: http://www.fnmotol.cz/o-nas/odborna-verejnost/eticka-komise

2. Etická komise FN Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

předsedkyně: MUDr. Jindřiška Burešová

telefon: +420 588 442 477; fax: +420 588 442 477

e-mail: iveta.sudolska@fnol_cz , tajemnice EK: Iveta Sudolská

web: https://ek.fnol.cz/

3. Etická komise FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

předseda: MUDr. Jiří Vortel

telefon/fax: +420 495 833 795

e-mail: etikom@fnhk_cz

web: https://www.fnhk.cz/etikom

4. Etická komise při IKEM a Thomayerově nemocnici, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

předseda: prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc.

telefon/fax: +420 261 083 481

e-mail: eticka.komise@ftn_cz

web: https://www.ftn.cz/eticka-komise-1168/

5. Etická komise FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

předsedkyně: PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

telefon: +420 532 232 798

e-mail: etickakomise@fnbrno_czEK@fnbrno_cz

web: https://www.fnbrno.cz/eticka-komise/t1632

6. Etická komise Krajská nemocnice Liberec, Husova 10, 460 63 Liberec

předseda: MUDr. Karel Dvořák, Ph.D.

telefon: +420 485 312 835

e-mail: eticka.komise@nemlib_cz  

web: https://www.nemlib.cz/eticka-komise

7. Etická komise FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno

předseda: Prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

telefon/fax: +420 543 184 195

e-mail: petra.grabovska@fnusa_cz  

web: https://iweb3.fnusa.cz/o-nemocnici/eticka-komise

8. Etická komise Všeobecné fakultní nemocnice, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

předseda: PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D., MBA                                                                 

telefon:  +420 224 964 131       

e-mail: eticka.komise@vfn_cz                                     

web: https://www.vfn.cz/odbornici/eticka-komise/informace-o-eticke-komisi-vfn/

9. Etická komise Vítkovické nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava-Vítkovice

předseda: MUDr. Vladimír Čížek

telefon: +420 595 633 202; fax: +420 596 632 966

e-mail: ek@vtn_agel_cz ; judita.placzkova@vtn_agel_cz

web: http://nemocnicevitkovice.agel.cz/odbornici/eticka-komise.html

10. Etická komise Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

předseda: doc. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.

telefon: +420 597 372 587 (tajemník Bc. Jiří Hynčica)

e-mail: eticka.komise@fno_cz

web: http://www.fno.cz/eticka-komise 

11. Etická komise Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10

předseda: MUDr. Martin Herold

telefon: +420 267 162 272, +420 267162 757

e-mail: eticka.komise@fnkv_cz

web: https://www.fnkv.cz/eticka-komise.php

Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků
Stav k 6.1.2023