ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Edukační akce - Klinické hodnocení

Edukace výzkumníků pro přípravu dokumentů k žádosti o povolení/ohlášení klinické hodnocení.  

Datum:  středa 8. 10. 2008 a čtvrtek 16. 10. 2008
Koná se ve velké posluchárně SÚKL
Zahájení v 9.30 hod. do 12.00 hod. (max. 13.00 hod – v případě bohaté diskuse)


Název: Edukace výzkumníků pro přípravu dokumentů k žádosti o povolení/ohlášení klinické hodnocení

Program:

  • Zahájení a stručná informace o průběhu posuzovacího procesu na SÚKL (A.Němcová)
  • Podklady pro podání žádosti (Protokol, Investigator´s Brochure, Informace pro pacienta/Informovaný souhlas, Záznamový list pacienta, formulář žádosti, EudraCt number) (A.Němcová)
  • Diskuse a odpovědi na konkrétní dotazy – zástupci farmaceutických posuzovatelů, klinických posuzovatelů, prekliniků

Cílová skupina: lékaři, výzkumní pracovníci, kteří žádají o grantové projekty odpovídající i klinickému hodnocení léčiv.
Náměty na diskusní příspěvky prosíme zaslat nejpozději do 6.10.1.2008 poštou nebo e-mailem na adresu alice.nemcova@sukl_cz

Kontakt: Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu alice.nemcova@sukl_cz nebo telefonu 272 185 812


Důležité upozornění
:
Jedná se o jednu akci konanou ve dvou termínech, pro případ, že by některý z termínů nevyhovoval. Edukační akce pro výzkumníky je zdarma (pouze pro lékaře výzkumníky, nikoli pro zástupce farmaceutických firem či výzkumných organizací). V případě, že se nezúčastníte jednoho z nabízených termínů a budete žádat o individuální konzultaci, upozorňujeme, že konzultace podléhají po úhradě nákladů, která nebude promíjena!