ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo SÚKL ze dne 17. 12. 2010

Rada Evropy schválila Úmluvu o padělání léčiv (MEDICRIME)  

Padělky a nelegální přípravky jsou celosvětovým problémem. Ochranou před zdravotními a společenskými riziky se jako první začala zabývat Rada Evropy. Rada Evropy sdružuje 47 členských států.  Na 1101. zasedání schválil Výbor delegátů ministrů Rady Evropy Úmluvu o padělání léčiv a podobných trestných činech, které ohrožují veřejné zdraví (MEDICRIME).

Úmluva požaduje přijetí nezbytných legislativních a dalších opatření tak, aby jednotlivé státy ve svém vnitrostátním právu stanovily jako delikt nebo trestní čin následující chování, a to jak u soukromých, tak i u právnických osob

  • Úmyslná výroba padělků léků, léčivých látek, pomocných látek, zdravotnických prostředků, dílů, materiálů a příslušenství. Vztahuje se také na veškeré jejich falšování.
  • Úmyslná distribuce, nabídka včetně zprostředkování, nezákonný obchod a držení skladových zásob, dovoz a vývoz padělků.
  • Úmyslná falzifikace dokumentů nebo manipulace s dokumenty.
  • Úmyslná následná činnost (Výroba, udržování skladových zásob, dovoz, vývoz, dodávky, nabídky dodávek nebo uvedení na trh léčiv bez registrace nebo zdravotnických prostředků, které nesplňují požadavky na shodu. Komerční používání původních dokumentů nad rámec jejich účelu použití v zákonném dodavatelském řetězci léčivých přípravků.).
  • Úmyslné napomáhání, navádění ke spáchání deliktů určených v souladu s touto Úmluvou.
  • Úmyslný pokus o jakýkoliv delikt stanovený v souladu s touto Úmluvou.

ČR patří mezi aktivní podporovatele uzavření celosvětově první Úmluvy o padělání léčiv.

V ČR se problematikou padělků léčiv a zdravotnických prostředků zabývá SÚKL v těsné spolupráci s Celní správou, Policií ČR, Ministerstvy spravedlnosti, financí, zemědělství a zdravotnictví. Signace úmluvy se předpokládá začátkem roku 2011. 
Ratifikace Úmluvy si vyžádá novelizaci trestního zákona a zákona o léčivech. Nově by měly být stanoveny skutkové podstaty trestných činů nelegálního nakládání s léčivy a zdravotnickými prostředky. Díky Úmluvě budou mnohem přísněji a důrazněji než dosud postihovány činy, které ohrožují zdraví a životy pacientů.

Očekává se, že k Úmluvě přistoupí řada nečlenských států, které se také podílely na jejím vypracování.

Text úmluvy se nachází pod odkazem ZDE.

 

 

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt:

Lucie Šustková
Tiskové a informační oddělení
Tel.: 272 185 756
E-Mail: lucie.sustkova@sukl_cz

SÚKL a Generální ředitelství cel společně v boji proti padělkům, 16.01.2012

Padělky a nelegální léčivé přípravky jsou celosvětovým problémem a Česká republika není výjimkou. Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Martin Beneš a generální ředitel Generálního...