Avízo SÚKL ze dne 12. 5. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozorňuje na stahování konkrétní výrobní šarže léčivého přípravku Stopangin orm spr 1x30ml  z českého trhu.  

Léčivý přípravek STOPANGIN ORM SPR 1X30ML, kód SÚKL 0003128, šarže: 3A011070, použitelnost do 11/2012 se stahuje z českého trhu. Stahování se týká výhradně šarže 3A011070! 

Důvodem je zjištěná závada na plastovém aplikátoru s možným rizikem jeho rozpadu na menší části a následně s nebezpečím jejich polknutí nebo vdechnutí.

V případě, že má pacient doma balení tohoto léku, přinese jej přednostně do lékárny, kde mu byl lék vydán, a balení bude vyměněno za jinou, nezávadnou, šarži. Výměna je možná i tehdy, pokud již pacient balení léčivého přípravku načal nebo již nemá účetní doklad.

 

Fotodokumentace: jpg.pngStopangin, soubor typu jpg, (1,74 MB)

 

Základní informace jsou pro pacienty dostupné v souboru Otázky a odpovědi, soubor typu pdf, (30,29 kB) 

 

Pacientům je dále k dispozici informační linka společnosti Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o.:
tel.: +420 251 007 101

Pro média jsou pak určeny tyto kontakty:
tel.: +420 553 641 111, fax: +420 553 642 150, e-mail: public.relations@tevapharm_cz

 

 

 

12. 5. 2011
Tiskové a informační oddělení SÚKL