ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 13.5.2009

  Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých došlo ke změně v započitatelnosti do limitu (položka NEZAP) v důsledku nabytí účinnosti vyhlášky č. 115/2009, kterou se mění vyhláška č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě. Vyhláška nabyla účinnosti dne 13.5.2009, z toho důvodu jsou uvedené změny započitatelných doplatků platné počínaje dnem 13.5.2009.    

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Seznam je vydáván vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady.

U LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění, u nichž došlo k rozhodnutí o stanovení nebo změně výše úhrady, podmínek úhrady nebo výše maximální ceny, které nabývá právní moci ke konci měsíce, resp. konec lhůty pro odvolání spadá na poslední dny kalendářního měsíce, nemá Ústav jednoznačně prokázáno, že nebylo účastníkem řízení podáno odvolání poslední den lhůty. Vzhledem k těmto skutečnostem nemůže být takovýto přípravek uveden v Seznamu k 1. dni v měsíci. K jeho zařazení pak dochází 5. pracovní den kalendářního měsíce, kdy je vydávána aktualizace Seznamu.Aby byl počet takovýchto LP a PZLÚ snížen na minimum, Ústav upozorňuje všechny účastníky řízení na možnost využití institutu vzdání se práva odvolání. Tento způsob je možné použít pouze v případě, že účastník řízení nechce využít možnosti podat odvolání. V případech, kdy se účastník řízení prokazatelně vzdá práva na odvolání (písemně či elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem), nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy se tohoto práva vzdal. V případě správních řízení s větším počtem účastníků, pak nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy tak učinil poslední nich.

 

Seznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě

SCAU090513.xls SCAU090513.xls (3,77 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
SCAU090513i.xls SCAU090513i.xls (22,00 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090511
SCAU090513d.xls SCAU090513d.xls (22,00 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090511

Detail indikačního omezení:

DETIND1_090511.xls DETIND1_090511.xls (607,50 KB)

Plně hrazené přípravky:

SCAUPH090513.xls SCAUPH090513.xls (1,03 MB) - přípravky plně hrazené bez ohledu na uplatněnou výši obchodní přirážky

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02)

SCAU090513.txt SCAU090513.txt (1,71 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
SCAU090513i.txt SCAU090513i.txt (2,83 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090511
SCAU090513d.txt SCAU090513d.txt (2,83 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090511

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02 doplněném o pole DET_IND2 na pozici 31)

SCAU090513_DETIND2.txt SCAU090513_DETIND2.txt (1,72 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
SCAU090513i_DETIND2.txt SCAU090513i_DETIND2.txt (2,84 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090511
SCAU090513d_DETIND2.txt SCAU090513d_DETIND2.txt (2,84 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090511

Plně hrazené přípravky

SCAUPH090513.txt SCAUPH090513.txt (457,66 KB) - přípravky plně hrazené bez ohledu na uplatněnou výši obchodní přirážky
SCAUPH090513_DETIND2.txt SCAUPH090513_DETIND2.txt (459,85 KB) - přípravky plně hrazené bez ohledu na uplatněnou výši obchodní přirážky

Vysvětlivky a pomocné číselníky:

pomocne_ciselniky_xls.zip Pomocné_číselníky_xls.zip (535,16 KB)

Pomocne_ciselniky_txt.zip Pomocné_číselníky_txt.zip (352,40 KB)

Datove_rozhranni_SUKL_Seznam_hrazenych_LP_20080605.pdf Datové_rozhranní SÚKL_Seznam_hrazených_LP_20080605.pdf (130,74 KB)

Aktualizace datového rozhraní SCAU 08-02 zahrnuje vysvětlení příznaku TCR N - neregulováno. Proti stavu publikovanému 2008.05.30. nedošlo k jiné změně.

ATCrrmmdd

- číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin)

DRZrrmmdd

- číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců

LIMrrmmdd

- číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

NEZAPrrmmdd

- číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do limitu)

OMErrmmdd

- číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

STAVREGrrmmdd

- číselník pro pole S_REG (stav registrace)

DETINDrrmmdd

- číselník pro pole DET_IND1 (detail indikačního omezení)

DETIND2rrmmdd

- číselník pro detail indikačního omezení v případě zvýšené úhrady

TYPREGrrmmdd

- číselník pro pole T_REG (typ registrace)