Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.9.2009

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci srpna.  

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Seznam je vydáván vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady.

U LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění, u nichž došlo k rozhodnutí o stanovení nebo změně výše úhrady, podmínek úhrady nebo výše maximální ceny, které nabývá právní moci ke konci měsíce, resp. konec lhůty pro odvolání spadá na poslední dny kalendářního měsíce, nemá Ústav jednoznačně prokázáno, že nebylo účastníkem řízení podáno odvolání poslední den lhůty. Vzhledem k těmto skutečnostem nemůže být takovýto přípravek uveden v Seznamu k 1. dni v měsíci. K jeho zařazení pak dochází 5. pracovní den kalendářního měsíce, kdy je vydávána aktualizace Seznamu. Aby byl počet takovýchto LP a PZLÚ snížen na minimum, Ústav upozorňuje všechny účastníky řízení na možnost využití institutu vzdání se práva odvolání. Tento způsob je možné použít pouze v případě, že účastník řízení nechce využít možnosti podat odvolání. V případech, kdy se účastník řízení prokazatelně vzdá práva na odvolání (písemně či elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem), nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy se tohoto práva vzdal. V případě správních řízení s větším počtem účastníků, pak nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy tak učinil poslední z nich.

Změny úhrad, maximálních cen a započitatelných doplatků

Nove_uhrady.xls Nové_úhrady.xls (14,00 KB)

Zmeny_uhrady.xls Změny_úhrady.xls (14,00 KB)
Maximalni_ceny.xls Maximálni_ceny.xls (17,50 KB)
Zapocitatelne_doplatky.xls Započitatelné_doplatky.xls (14,00 KB)
Zrusene_uhrady.xls Zrušené_úhrady.xls (13,50 KB)

Seznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě

SCAU090907.xls SCAU090907.xls (3,90 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
SCAU090907i.xls SCAU090907i.xls (135,50 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090831
SCAU090907d.xls SCAU090907d.xls (128,50 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090831

Detail indikačního omezení

DETIND1_090907.xls DETIND1_090907.xls (688,00 KB)

Plně hrazené přípravky

SCAUPH090907.xls SCAUPH090907.xls (1,18 MB) - přípravky plně hrazené při uplatnění maximální výše obchodní přirážky

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02)

SCAU090907.txt SCAU090907.txt (1,76 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
SCAU090907i.txt SCAU090907i.txt (46,13 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090831

SCAU090907d.txt SCAU090907d.txt (43,86 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090831

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02 doplněném o pole DET_IND2 na pozici 31)

SCAU090907_DETIND2.txt SCAU090907_DETIND2.txt (1,77 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
SCAU090907i_DETIND2.txt SCAU090907i_DETIND2.txt (46,34 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090831
SCAU090907d_DETIND2.txt SCAU090907d_DETIND2.txt (44,06 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090831

Soubory pro stažení - plně hrazené přípravky:

SCAUPH090907.txt SCAUPH090907.txt (524,91 KB) přípravky plně hrazené při uplatnění maximální výše obchodní přirážky
SCAUPH090907_DETIND2.txt SCAUPH090907_DETIND2.txt (527,40 KB) přípravky plně hrazené při uplatnění maximální výše obchodní přirážky

Vysvětlivky a pomocné číselníky:

pomocne_ciselniky_xls.zip Pomocné_číselníky_xls.zip (556,57 KB)
Pomocne_ciselniky_txt.zip Pomocné_číselníky_txt.zip (321,10 KB)
Datove_rozhranni_SUKL_Seznam_hrazenych_LP_20080605.pdf Datové_rozhranní_SUKL_Seznam_hrazenych_LP_20080605.pdf (130,74 KB)


ATCrrmmdd

- číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin)

DRZrrmmdd

- číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců

LIMrrmmdd

- číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

NEZAPrrmmdd

- číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do limitu)

OMErrmmdd

- číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

STAVREGrrmmdd

- číselník pro pole S_REG (stav registrace)

DETINDrrmmdd

- číselník pro pole DET_IND1 (detail indikačního omezení)

DETIND2rrmmdd

- číselník pro detail indikačního omezení v případě zvýšené úhrady

TYPREGrrmmdd

- číselník pro pole T_REG (typ registrace)