ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.6.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci května 2011. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.    

U LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění, u nichž došlo k rozhodnutí o stanovení nebo změně výše úhrady, podmínek úhrady nebo výše maximální ceny, které nabývá právní moci ke konci měsíce, resp. konec lhůty pro odvolání spadá na poslední dny kalendářního měsíce, nemá Ústav jednoznačně prokázáno, že nebylo účastníkem řízení podáno odvolání poslední den lhůty. Vzhledem k těmto skutečnostem nemůže být takovýto přípravek uveden v Seznamu k 1. dni v měsíci. K jeho zařazení pak dochází 5. pracovní den kalendářního měsíce, kdy je vydávána aktualizace Seznamu. Aby byl počet takovýchto LP a PZLÚ snížen na minimum, Ústav upozorňuje všechny účastníky řízení na možnost využití institutu vzdání se práva odvolání. Tento způsob je možné použít pouze v případě, že účastník řízení nechce využít možnosti podat odvolání. V případech, kdy se účastník řízení prokazatelně vzdá práva na odvolání (písemně či elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem), nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy se tohoto práva vzdal. V případě správních řízení s větším počtem účastníků, pak nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy tak učinil poslední z nich.

 

Změny úhrad, maximálních cen a započitatelných doplatků

Seznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě

  • xls.png SCAU110607.xls - plný soubor s aktuálními úhradami
  • xls.png SCAU110607i.xls - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU110531
  • xls.png SCAU110607d.xls - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU110531

 

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02)

  • txt.png SCAU110607.txt - plný soubor s aktuálními úhradami
  • txt.png SCAU110607i.txt - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU110531
  • txt.png SCAU110607d.txt - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU110531

 

Vysvětlivky a pomocné číselníky

 
 
 
 

ATCrrmmdd

- číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin)

DRZrrmmdd

- číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců

LIMrrmmdd

- číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

NEZAPrrmmdd

- číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do limitu)

OMErrmmdd

- číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

STAVREGrrmmdd

- číselník pro pole S_REG (stav registrace)

DETINDrrmmdd

- číselník pro pole DET_IND1 (detail indikačního omezení)

DETIND2rrmmdd

- číselník pro detail indikačního omezení v případě zvýšené úhrady

TYPREGrrmmdd

- číselník pro pole T_REG (typ registrace)