ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.3.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci února.  

U očkovacích látek hrazených dle § 30 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je v poli LEG_UHR1 nově uveden symbol „V". Jedná se o zobrazení úhrady nejméně ekonomicky nákladné varianty očkovací látky, dle Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.1.2010, v poli RP3. Zároveň výše úhrady nesmí přesáhnout hodnotu uvedenou v poli UHR1. Další změnou je uvádění symbolu „N“ v poli LEG_CV u přípravků, u kterých byly překročeny lhůty ve správním řízení o stanovení či změnu maximální ceny. Za tyto ceny má  žadatel právo přípravek uvádět na trh dle § 39h odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ke změně formátu datového rozhraní nedochází.

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Seznam je vydáván vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady.

U LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění, u nichž došlo k rozhodnutí o stanovení nebo změně výše úhrady, podmínek úhrady nebo výše maximální ceny, které nabývá právní moci ke konci měsíce, resp. konec lhůty pro odvolání spadá na poslední dny kalendářního měsíce, nemá Ústav jednoznačně prokázáno, že nebylo účastníkem řízení podáno odvolání poslední den lhůty. Vzhledem k těmto skutečnostem nemůže být takovýto přípravek uveden v Seznamu k 1. dni v měsíci. K jeho zařazení pak dochází 5. pracovní den kalendářního měsíce, kdy je vydávána aktualizace Seznamu. Aby byl počet takovýchto LP a PZLÚ snížen na minimum, Ústav upozorňuje všechny účastníky řízení na možnost využití institutu vzdání se práva odvolání. Tento způsob je možné použít pouze v případě, že účastník řízení nechce využít možnosti podat odvolání. V případech, kdy se účastník řízení prokazatelně vzdá práva na odvolání (písemně či elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem), nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy se tohoto práva vzdal. V případě správních řízení s větším počtem účastníků, pak nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy tak učinil poslední z nich.

 

Změny úhrad, maximálních cen a započitatelných doplatků

Seznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě

  • SCAU100303.xls SCAU100303.xls (3,98 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
  • SCAU100303i.xls SCAU100303i.xls (37,00 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU100226
  • SCAU100303d.xls SCAU100303d.xls (27,00 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU100226

 

Plně hrazené přípravky

  • SCAUPH100303.xls SCAUPH100303.xls (661,00 KB) - přípravky plně hrazené při uplatnění maximální výše obchodní přirážky

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02)

  • SCAU100303.txt SCAU100303.txt (1,85 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
  • SCAU100303i.txt SCAU100303i.txt (9,53 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU100226
  • SCAU100303d.txt SCAU100303d.txt (5,34 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU100226

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02 doplněném o pole DET_IND2 na pozici 31)

Soubory pro stažení - plně hrazené přípravky:

  • SCAUPH100303.txt SCAUPH100303.txt (289,98 KB) - přípravky plně hrazené při uplatnění maximální výše obchodní přirážky
  • SCAUPH100303_DETIND2.txt SCAUPH100303_DETIND2.txt (291,28 KB) - přípravky plně hrazené při uplatnění maximální výše obchodní přirážky

Zrušené/pozastavené registrace a kódy léčivých přípravků, kterým skončila doba doprodeje, nebyla jim však zrušena úhrada ve správním řízení

Vysvětlivky a pomocné číselníky:

ATCrrmmdd

- číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin)

DRZrrmmdd

- číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců

LIMrrmmdd

- číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

NEZAPrrmmdd

- číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do limitu)

OMErrmmdd

- číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

STAVREGrrmmdd

- číselník pro pole S_REG (stav registrace)

DETINDrrmmdd

- číselník pro pole DET_IND1 (detail indikačního omezení)

DETIND2rrmmdd

- číselník pro detail indikačního omezení v případě zvýšené úhrady

TYPREGrrmmdd

- číselník pro pole T_REG (typ registrace)