ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.2.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci ledna.      

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Seznam je vydáván vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady.

U LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění, u nichž došlo k rozhodnutí o stanovení nebo změně výše úhrady, podmínek úhrady nebo výše maximální ceny, které nabývá právní moci ke konci měsíce, resp. konec lhůty pro odvolání spadá na poslední dny kalendářního měsíce, nemá Ústav jednoznačně prokázáno, že nebylo účastníkem řízení podáno odvolání poslední den lhůty. Vzhledem k těmto skutečnostem nemůže být takovýto přípravek uveden v Seznamu k 1. dni v měsíci. K jeho zařazení pak dochází 5. pracovní den kalendářního měsíce, kdy je vydávána aktualizace Seznamu. Aby byl počet takovýchto LP a PZLÚ snížen na minimum, Ústav upozorňuje všechny účastníky řízení na možnost využití institutu vzdání se práva odvolání. Tento způsob je možné použít pouze v případě, že účastník řízení nechce využít možnosti podat odvolání. V případech, kdy se účastník řízení prokazatelně vzdá práva na odvolání (písemně či elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem), nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy se tohoto práva vzdal. V případě správních řízení s větším počtem účastníků, pak nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy tak učinil poslední z nich. 

 

Změny maximálních cen, úhrad a započitatelných doplatků

Seznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě

 • SCAU100205.xls SCAU100205.xls (3,99 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
 • SCAU100205i.xls SCAU100205i.xls (59,00 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU100129 
 • SCAU100205d.xls SCAU100205d.xls (51,00 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU100129 

 Detail indikačního omezení

Plně hrazené přípravky

 • SCAUPH100205.xls SCAUPH100205.xls (682,50 KB) - přípravky plně hrazené při uplatnění maximální výše obchodní přirážky

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02)

 • SCAU100205.txt SCAU100205.txt (1,86 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
 • SCAU100205i.txt SCAU100205i.txt (15,01 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU100129 
 • SCAU100205d.txt SCAU100205d.txt (11,69 KB)  - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU100129 

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02 doplněném o pole DET_IND2 na pozici 31)

Soubory pro stažení - plně hrazené přípravky:

 • SCAUPH100205.txt SCAUPH100205.txt (295,83 KB) - přípravky plně hrazené při uplatnění maximální výše obchodní přirážky
 • SCAUPH100205_DETIND2.txt SCAUPH100205_DETIND2.txt (297,15 KB) - přípravky plně hrazené při uplatnění maximální výše obchodní přirážky

Zrušené/pozastavené registrace a kódy léčivých přípravků, kterým skončila doba doprodeje, nebyla jim však zrušena úhrada ve správním řízení 

Vysvětlivky a pomocné číselníky:

 • Pomocne_ciselniky_xls.zip Pomocné_číselníky_xls.zip (576,90 KB)
 • Pomocne_ciselniky_txt.zip Pomocné_číselníky_txt.zip (376,71 KB) 
 • Datove_rozhranni_SUKL_Seznam_hrazenych_LP_100129.pdf Datové_rozhranní_SUKL_Seznam_hrazených_LP_100129.pdf (163,23 KB) 

  ATCrrmmdd

  - číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin)

  DRZrrmmdd

  - číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců

  LIMrrmmdd

  - číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

  NEZAPrrmmdd

  - číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do limitu)

  OMErrmmdd

  - číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

  STAVREGrrmmdd

  - číselník pro pole S_REG (stav registrace)

  DETINDrrmmdd

  - číselník pro pole DET_IND1 (detail indikačního omezení)

  DETIND2rrmmdd

  - číselník pro detail indikačního omezení v případě zvýšené úhrady

  TYPREGrrmmdd

  - číselník pro pole T_REG (typ registrace)