ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2023

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 8. 2023

Ústav obdržel žádost o informaci týkající se farmakologických vlastností látek obsažených ve zdravotnickém prostředku META<>CRILL.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 8. 2023

Ústav obdržel žádost o informaci týkající se farmakologických vlastností látek obsažených ve zdravotnickém prostředku META<>CRILL.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 8. 2023

Ústav obdržel žádost o informaci týkající se podezření na nežádoucí účinky vyjmenovaných zdravotnických prostředků.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 7. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se registrace a úhrady sérových očních kapek.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 7. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se látky 10% glukonátu vápenatého.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informaci týkající se diagnostických zdravotnických prostředků k detekci SARS-CoV-2.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se certifikátů pro zdravotnický prostředek Metacrill.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 7. 2023

Ústav obdržel žádost o informaci týkající se licence pro pěstování konopí pro léčebné použití.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 7. 2023

Ústav obdržel žádost o seznam vyhledávacích parametrů, dle kterých lze vyhledávat v elektronické spisové službě konkrétní rozhodnutí Ústavu.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29.6. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se lékových interakcí a duplicit v rámci předepisování léčivých přípravků prostřednictvím systému eRecept.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o adresách distribučních skladů konkrétního distributora léčiv.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o jména úředních osob, které podepsaly v žádosti uvedená rozhodnutí.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o seznam subjektů, na které Ústav podal trestní oznámení.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o jména úředních osob, které podepsaly v žádosti uvedená rozhodnutí.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o informaci požadující seznamu držitelů certifikátu správné klinické praxe a informaci o počtu probíhajících řízení o udělení uvedených certifikátů.