ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2020

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 11. 2020

Žádost o poskytnutí závěrečných zpráv z hodnocení  funkční způsobilosti k testům GeneProof SARS-CoV-2 PCR Kit, SARS-CoV-2 N-Protein Antigen Rychlotest, AUMED test RT - LAMP Assay SARS-CoV-2 a COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 12. 2020

Žádost o poskytnutí informací týkající se řízení o registraci očkovacích vakcín proti nemoci označované jako SARS-Cov-2 (Covid 19) a dozoru nad řádným průběhem tohoto řízení.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 12. 2020

Žádost o poskytnutí informace, jaké je konkrétní složení očkovacích vakcín proti onemocnění COVID-19, včetně informace, zda některá z vakcín, u kterých probíhal nebo probíhá schvalovací proces [v USA, Velké Británii či na úrovni Evropské unie], v sobě obsahuje krevní složku [včetně krevních frakcí], a pokud ano, jakou, případně zda je vyrobena z lidské nebo zvířecí krve.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 12. 2020

Žádost o poskytnutí informace, zda byla  v období od 1.1.2016 do data podání žádosti o informace nahlášena Ústavu jakákoliv podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek jakéhokoliv léčivého přípravku z ATC skupiny C05CA03 a pokud  ano, o jaký nežádoucí účinek, popř. účinky, se jednalo.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 12. 2020

Žádost o poskytnutí  anonymizovaného písemného znění rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv č. j. sukl284075/2020 ze dne 10.11.2020, vydaného ve správním řízení sp. zn. sukls158568/2020, které nabylo právní moci dne 12.11.2020.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 12. 2020

Žádost o poskytnutí rozhodnutí  o zatřídění zdravotnického prostředku Panbio Covid-19 Rapid test device (nasopharyngeal) Abbott vyráběný v Korei (41 ADF191A) sub. A dle ustanovení § 9 zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění do kategorie diagnostický zdravotnický prostředek in vitro - ostatní a informace , kdo v ČR kontroluje zdravotní nezávadnost a shodu s legislativou u výrobku vyrobeného mimo členské státy EU v případě, že nepodléhají registraci a notifikaci (https://www.globalpointofcare.abbott/cs/product-details/panbio-covid-19-ag-antigen-test.html).  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 12. 2020

Žádost o poskytnutí informace, zda má  výrobek Rapid test device Abbott (nasopharyngeal) s chválení pro plošné užití v rámci České republiky,  pro koho je test určen (příznakový, bezpříznakový člověk),  zda musí být přiložen český příbalový leták a  zda musí být český polep na krabičce.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 11. 2020

Žádost o poskytnutí informace, zda  byla v posledních 10 letech provedena Státním ústavem pro kontrolu léčiv kontrola u MUDr. Hana Výmolová s.r.o., IČ: 02016656 a v případě, že ano, o sdělení výsledku takové kontroly a poskytnutí kopií všech protokolů o provedené kontrole a případně kopií všech pravomocných rozhodnutí vydaných na základě kontroly či kontrol.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 11. 2020

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí a posudků, které se týkají výrobků s obsahem látky polyaminopropyl biguanidin (polyhexanid), u kterých byla řešena otázka povahy (určení) výrobků.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 12. 2020

Žádost o poskytnutí informace, zda a pod jakým číslem je registrovaný a v ČR povolený používat test Panbio Covid-19 RAPID TEST DEVICE (nasopharyngeal) firmy Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH. Germany LOT 41ADF196A Sub: A.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 12. 2020

Žádost o poskytnutí informace, zda a pod jakým číslem je registrovaný a povolený užívat v ČR test Panbio Covid-19 Rapid test device (nasopharyngeal) firmy Abbott vyráběný v Korei (41 ADF191A) sub. A.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 12. 2020

Žádost o poskytnutí rozhodnutí vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv ve správním řízení pod sp. zn. sukls200920/2016.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 12. 2020

Žádost o poskytnutí informace, zda je nezbytné, aby pracovní smlouva lékárníka, který bude vykonávat funkci vedoucího lékárníka nebo odborného zástupce, obsahovala místo výkonu práce označené konkrétní adresou lékárny.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 12. 2020

Žádost o poskytnutí důvodu záznamu o využívání údajů ze strany SÚKL z Registru obyvatel.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 12. 2020

Žádost o poskytnutí informace,  kolik druhů povolených vakcín v současnosti existuje v ČR pro děti a dospělé, a  u kolika procent očkovaných se vyskytli nežádoucí reakce, případně u kolika očkovaných došlo k trvalým škodám, nebo úmrtí.