ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2018

Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o svobodném přístupu k informacím").  

odst. 1 písm. a)

V roce 2018 přijal Státní ústav pro kontrolu léčiv 156 žádostí o informace podaných v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. V 18 případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti a v 35 případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

odst. 1 písm. b)

V 17 případech bylo podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

odst. 1 písm. c)

Ve věci poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebylo vedeno soudní řízení.

odst. 1 písm. d)

Ve věci poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebyla Státním ústavem pro kontrolu léčiv poskytnuta žádná výhradní licence.

odst. 1 písm. e)

Ve věci poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím byly podány 3 stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace.

 

 

Tiskové a informační oddělení
22. 2. 2019