ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2017

Spisová značka

Účastník řízení

Správní delikt

Porušené hmotněprávní ustanovení

Uložená sankce (Kč)

Rozhodnutí nabylo právní moci dne

sukls149031/2017

Medici - H International Medical Products, spol. s r. o

§ 19a odst. 4 písm. b) zákona o technických požadavcích na výrobky

§ 13 odst. 9 zákona o technických požadavcích na výrobky

úhrnná pokuta
100.000,-

 27.6.2017

sukls153261/2017

NORA, a. s.

§ 19a odst. 4 písm. b) zákona o   technických požadavcích na výrobky

§ 13 odst. 9 zákona o technických   požadavcích na výrobky

20.000,-

 24.6.2017