2011

Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

odst. 1 písm. a)

V roce 2011 přijal Státní ústav pro kontrolu léčiv 22 žádostí o informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Ve 2 případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti a v 6 případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

odst. 1 písm. b)

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (části žádosti) bylo ve 3 případech podáno odvolání.

odst. 1 písm. c)

Ve věci poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebylo vedeno soudní řízení.

odst. 1 písm. d)

Ve věci poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebyla Státním ústavem pro kontrolu léčiv poskytnuta žádná výhradní licence.

odst. 1 písm. e)

Ve věci poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím byla podána 1 stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a odst. 1 písm. b), stížnost byla vyřízena dle § 16a odst. 5 zákona poskytnutím požadované informace.


Tiskové a informační oddělení
29. 2. 2012