ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2010

Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  ve znění pozdějších předpisů.  

odst. 1 písm. a)

V roce 2010 přijal Státní ústav pro kontrolu léčiv 27 žádostí o informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. V 5 případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti a ve 3 případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

odst. 1 písm. b)

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (části žádosti) bylo ve 2 případech podáno odvolání. 

odst. 1 písm. c)

Ve věci poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebylo vedeno soudní řízení.

odst. 1 písm. d)

Ve věci poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebyla Státním ústavem pro kontrolu léčiv poskytnuta žádná výhradní licence.

odst. 1 písm. e)

Ve věci poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím byla podána 1 stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a odst. 1 písm. b), stížnost byla dle § 16a odst. 5 předložena spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.


Tiskové a informační oddělení
28. 2. 2011