ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2008

odst.1 a)

V roce 2008 přijalo informační středisko a právní oddělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv 8 žádostí o informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. V 1 případu nebylo žádosti vyhověno a v 1 případě byla žádost usnesením odložena.

odst.1 b)

Proti rozhodnutí o neposkytnutí informací vydaných dle zákona o svobodném přístupu k informacím bylo podáno 1 odvolání. Ministerstvo zdravotnictví ČR toto odvolání zamítlo a rozhodnutí Ústavu potvrdilo.

odst.1 c)

Ve věci poskytování informací podle výše uvedeného zákona nebylo vedeno soudní řízení.

odst.1 d)

Ve věci poskytování informací podle výše uvedeného zákona nebylo vedeno se Státním ústavem pro kontrolu léčiv žádné správní řízení o sankcích za jeho nedodržování.