ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2007

odst.1 a)

V roce 2007 přijalo informační středisko a právní oddělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv 1623 žádostí o informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. V 9 případech nebylo žádosti vyhověno.

odst.1 b)

Proti rozhodnutí o neposkytnutí informací vydaných dle zákona o svobodném přístupu k informacím byla podána 2 odvolání. V obou případech Ministerstvo zdravotnictví ČR potvrdilo naše rozhodnutí.

odst.1 c)

Ve věci poskytování informací podle výše uvedeného zákona nebylo vedeno soudní řízení.

odst.1 d)

Ve věci poskytování informací podle výše uvedeného zákona nebylo vedeno se Státním ústavem pro kontrolu léčiv žádné správní řízení o sankcích za jeho nedodržování.