ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2006

odst.1 a)

V roce 2006 přijalo informační středisko a právní oddělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv 1656 žádostí o informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. V 1 případě nebylo žádosti vyhověno.

odst.1 b)

Proti rozhodnutí o neposkytnutí informací vydaných dle zákona o svobodném přístupu k informacím bylo podáno 1 odvolání. Rozhodnutí o neposkytnutí informace bylo zrušeno a bylo vydáno nové rozhodnutí.

odst.1 c)

Ve věci poskytování informací podle výše uvedeného zákona nebylo vedeno soudní řízení.

odst.1 d)

Ve věci poskytování informací podle výše uvedeného zákona nebylo vedeno se Státním ústavem pro kontrolu léčiv žádné správní řízení o sankcích za jeho nedodržování.