ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2005

Zpráva o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv v oblasti poskytování informací podávaná v souladu s § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2005.  

odst.1 a)

V roce 2005 přijalo informační středisko a právní oddělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv 1838 žádostí o informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Ve 4 případech nebylo žádosti o informace vyhověno a ve 2 případech bylo žádosti vyhověno zčásti

odst.1 b)

Proti rozhodnutí o neposkytnutí informací vydaných dle zákona o svobodném přístupu k informacím byla podána 4 odvolání, z toho ve 3 případech byla odvolání zamítnuta. V 1 případě bylo rozhodnutí o neposkytnutí informace zrušeno a bylo vydáno nové rozhodnutí.

odst.1 c)

Ve věci poskytování informací podle výše uvedeného zákona je v 1 případě vedeno soudní řízení, které nebylo dosud ukončeno.

odst.1 d)

Ve věci poskytování informací podle výše uvedeného zákona nebylo vedeno se Státním ústavem pro kontrolu léčiv žádné správní řízení o sankcích za jeho nedodržování.