ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2003

Zpráva o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv v oblasti poskytování informací podávaná v souladu s § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2003.  

odst.1 a)

Celkově bylo v roce 2003 předloženo SÚKL 2384 žádostí o informace. Ve třech případech bylo vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informací.

odst.1 b)

Proti rozhodnutí o neposkytnutí informací vydaných dle zákona č.106/1999 Sb, ve znění pozdějších předpisů bylo podáno jedno odvolání.

odst.1 c)

Ve věci poskytování informací podle výše uvedeného zákona nebylo vedeno se Státním ústavem pro kontrolu léčiv žádné soudní řízení, nebyl vydán žádný rozsudek soudu.

odst.1 d)

Ve věci poskytování informací podle výše uvedeného zákona nebylo vedeno se Státním ústavem pro kontrolu léčiv žádné správní řízení o sankcích za jeho nedodržování.