ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SÚKL pro média

Podklady pro média, které mohou být užitečné při vytváření jednotlivých mediálních výstupů, a to jak tištěných, tak v elektronické podobě.  

Přehledně: Očkování proti covidu-19

Imunita, kterou jsme získali proděláním covidu-19 nebo dřívějším očkováním, nemusí být v této sezóně respiračních onemocnění již dostatečná. Virus SARS-CoV-2 se v průběhu času mění, na což je třeba reagovat. Vhodná doba pro očkování je právě v těchto týdnech, přičemž k dispozici jsou i vakcíny adaptované na současnou podobu viru. Očkování je důležité především pro osoby, kterým hrozí vážný průběh tohoto onemocnění. Covid-19 ohrožuje především pacienty starší 60 let nebo osoby s oslabenou imunitou. Závažný průběh nemoci hrozí také lidem, kteří se léčí s dalšími onemocněními nebo těhotným ženám.  

 

Přehledně: Očkování proti chřipce

Očkování je nejúčinnější prevencí proti chřipce. Může zcela zabránit nákaze nebo komplikovanému průběhu tohoto onemocnění. Vakcinace se doporučuje všem osobám od 6 měsíců věku, může totiž zmírnit šíření epidemie. Velice důležitá je pak pro citlivé skupiny obyvatel, tedy pro seniory nebo pacienty s chronickým onemocněním.  

 

Dostupnost léků: Kde hledat informace?

Dodavatelé léčivých přípravků mají povinnost Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv nahlásit zahájení uvádění léčivého přípravku na trh, případné přerušení, následné obnovení či ukončení dodávek. SÚKL je tak o aktuálním stavu léčivého přípravku informován, pokud je hlášení provedeno.  

 

eRecept a povinná elektronická preskripce

Informace SÚKL k elektronickému receptu a e-preskripci  

 

Klinické hodnocení léků

Před tím, než je lék uveden na trh, probíhá několikaletý výzkum. Cílem tohoto postupu je prokázání kvality, účinnosti a bezpečnosti použití daného léku.  

 

Konopí pro léčebné použití

Obecné informace ke konopí pro léčebné použití, které splňuje kvalitativní požadavky na léčivé přípravky používané pro výdej v lékárnách.   

 

Výdej léčivých přípravků v ordinaci lékaře

Výdej léčiv je definován v zákoně o léčivech a lékař nesmí léky vydávat v žádném případě. Pokud tak činí, jedná se vždy o neoprávněný výdej.  

 

Nežádoucí účinky léčiv

Při užívání léků se může pacient setkat s nepříznivou odezvou na podaný lék, kterou označujeme jako nežádoucí účinek léku.  

 

Nedostupnost léčiv v ČR

Aktuálně je v ČR registrováno téměř 56 000 variant léků, z toho je více než 8 000 variant aktivně obchodováno.   

 

Padělky léků a nelegální přípravky

Nabídky nelegálních a padělaných léků umožňuje především anonymní prostředí internetu, a tak se s nimi mohou setkat i čeští spotřebitelé.   

 

Informace o lécích v médiích z pohledu zákona o regulaci reklamy

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává doporučení pro média, která se ve svých výstupech zabývají lékovou oblastí.