ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SÚKL pro média

Podklady pro média, které mohou být užitečné při vytváření jednotlivých mediálních výstupů, a to jak tištěných, tak v elektronické podobě.  

Dostupnost léků: Kde hledat informace?

Dodavatelé léčivých přípravků mají povinnost Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv nahlásit zahájení uvádění léčivého přípravku na trh, případné přerušení, následné obnovení či ukončení dodávek. SÚKL je tak o aktuálním stavu léčivého přípravku informován, pokud je hlášení provedeno.  

 

eRecept a povinná elektronická preskripce

Informace SÚKL k elektronickému receptu a e-preskripci  

 

Klinické hodnocení léků

Před tím, než je lék uveden na trh, probíhá několikaletý výzkum. Cílem tohoto postupu je prokázání kvality, účinnosti a bezpečnosti použití daného léku.  

 

Konopí pro léčebné použití

Obecné informace ke konopí pro léčebné použití, které splňuje kvalitativní požadavky na léčivé přípravky používané pro výdej v lékárnách.   

 

Výdej léčivých přípravků v ordinaci lékaře

Výdej léčiv je definován v zákoně o léčivech a lékař nesmí léky vydávat v žádném případě. Pokud tak činí, jedná se vždy o neoprávněný výdej.  

 

Nežádoucí účinky léčiv

Při užívání léků se může pacient setkat s nepříznivou odezvou na podaný lék, kterou označujeme jako nežádoucí účinek léku.  

 

Nedostupnost léčiv v ČR

Aktuálně je v ČR registrováno téměř 56 000 variant léků, z toho je více než 8 000 variant aktivně obchodováno.   

 

Padělky léků a nelegální přípravky

Nabídky nelegálních a padělaných léků umožňuje především anonymní prostředí internetu, a tak se s nimi mohou setkat i čeští spotřebitelé.   

 

Informace o lécích v médiích z pohledu zákona o regulaci reklamy

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává doporučení pro média, která se ve svých výstupech zabývají lékovou oblastí.