ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL k prevenci chřipky (vakcíny)

Informace Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Evropské lékové agentury zveřejněné SÚKL.  

Evropská léková agentura aktualizuje informace o pandemické chřipce

Výbor pro humánní léčivé přípravy (CHMP) Agentury doporučil udělit podmínečnou registraci pro čtvrtou pandemickou vakcínu Arepanrix od firmy GlaxoSmithKline Biologicals.  

 

Informace o vakcíně Pandemrix

Aktuální verze informací o vakcíně Pandemrix schválené Evropskou komisí dne 22. prosince 2009.  

 

Nové informace k léčivům proti pandemické chřipce A/H1N1

Aktualizace informací o centralizovaně registrovaných  léčivech pro pandemii Evropské lékové agentury  

 

Registrační postupy vakcín proti pandemické chřipce

V rámci Evropské unie byly zavedeny registrační postupy, které mohou uspíšit dostupnost vakcín, jež je možné použít k ochraně obyvatelstva před pandemickou chřipkou.  

 

Tisková zpráva EMEA ze dne 4.12.2009

Evropská léková agentura informuje o riziku horečky po očkování Pandemrixem u malých dětí.  

 

Informace pro zdravotnické pracovníky

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje souhrnný přehled informací k přípravku Pandemrix.  

 

Reakce SÚKL na článek ČTK

Dne 24. listopadu 2009 byla agenturou ČTK zveřejněna informace s názvem " Vakcína proti H1N1 v Kanadě často vyvolává vážné alergické reakce ". SÚKL tímto informuje o stavu v České republice.   

 

Update v účinnosti a bezpečnosti vakcín proti viru H1N1

Evropská léková agentura přezkoumala další údaje o centralizovaně registrovaných pandemických vakcínách Celvapan, Focetria a Pandemrix (v České republice bude používána pouze vakcína Pandemrix).  Agentura potvrdila pozitivní poměr jejich přínosu oproti riziku při současné pandemii chřipky H1N1.  

 

Informace o použití pandemických vakcín u dětí

Evropská léková agentura informuje o použití pandemických vakcín Pandemrix, Focetria a Celvapan u dětí  

 

Tisková zpráva ze dne 23.10.2009

Evropská léková agentura informuje o použití vakcíny Pandemrix  

 

Otázky a odpovědi týkající se doporučení CHMP ohledně užívání pandemické H1N1 vakcíny

Výbor pro humánní léčiva (CHMP, dále Výbor) Evropské lékové agentury (EMEA) vyhodnotil časné informace z klinických hodnocení ke třem registrovaným pandemickým vakcínám. Výbor potvrdil svá doporučení ze září 2009 používat tyto tři vakcíny spíše ve dvou dávkách nejméně po třech týdnech. Na svém posledním jednání (v tomto týdnu) došel na základě nyní dostupných předběžných údajů k názoru, že by pro dospělé mohla být dostatečná jedna dávka vakcíny Pandemrix a Focetria.  

 

Evropská léková agentura doporučila registraci další vakcíny proti pandemické chřipce H1N1

Evropská léková agentura doporučila Evropské komisi udělit registraci další vakcíně proti pandemické chřipce A(H1N1)  („prasečí chřipka"). Jde o vakcínu Celvapan (Baxter). Rozhodnutí Komise o její registraci je očekáváno v nejbližší době.  

 

Evropská komise schválila použití dvou vakcín proti pandemické chřipce

Evropská komise oznámila, že na základě doporučení Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMEA), schválila dne 29. září změny stávajících registrací dvou vakcín proti pandemické chřipce (H1N1).  

 

Evropská léková agentura doporučuje registraci dvou H1N1 pandemických vakcín

Evropská léková agentura (EMEA) doporučila Evropské komisi udělit registrace dvěma vakcínám proti pandemické chřipce A (H1N1)  („prasečí chřipka“).