ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sdělení SÚKL ze dne 30.10.2009

Uvolnění léčivého přípravku Sodium Chloride 0,9% w/v, i.v. inf. k léčebnému používání.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel od držitele rozhodnutí o registraci, Bieffe Medital S.p.A., Grosotto, Itálie, hlášení o uvolnění léčivého přípravku Sodium Chloride 0,9% w/v, i.v. inf., 1 x 500 ml, kód SÚKL 97750, č.š. 09G2802, exp. 27/07/2012 k léčebnému používání.

Používání léčivého přípravku bylo pozastaveno z důvodu podezření na závadu v jakosti. Analytickým hodnocením vzorků dané šarže se toto podezření nepotvrdilo.


Odbor inspekce
30.10.2009

Sdělení SÚKL ze dne 14.10.2009, 14.10.2009

Pozastavení distribuce, výdej a léčebné používání léčivého přípravku Sodium Chloride 0,9%.