Sdělení SÚKL ze dne 3.6.2014 (6)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Dolmina 50, por. tbl. flm., Dolmina inj., inj. sol. a Dolmina 100 SR, por. tbl. pro. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Oddělení závad v jakosti
3. 6. 2014

Diklofenak – CMDh schválila doporučení Výboru PRAC, 08.07.2013

Byla schválena nová doporučení určená k minimalizaci kardiovaskulárních rizik.