Sdělení SÚKL ze dne 3.6.2014 (5)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Flector EP Rapid 50 mg, por. gra. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Oddělení závad v jakosti
3. 6. 2014

Diklofenak – CMDh schválila doporučení Výboru PRAC, 08.07.2013

Byla schválena nová doporučení určená k minimalizaci kardiovaskulárních rizik.

Sdělení SÚKL ze dne 11.12.2014, 11.12.2014

SÚKL informuje o uvolnění uvedených šarží léčivých přípravků Flector EP Rapid 50 mg, por. gra. k distribuci, výdeji a léčebnému použití.