Sdělení SÚKL ze dne 26.3.2015

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Medracet 37,5 mg/325 mg, por. tbl. nob., k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  

 

Oddělení závad v jakosti
36. 3. 2015

Sdělení SÚKL ze dne 3.2.2015, 03.02.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Medracet 37,5 mg/325 mg až z úrovně zdravotnických zařízení.